آزمایشگاه زیست شناسی پردیس فرزانگان خواهران

آزمایشگاه زیست شناسی پردیس فرزانگان خواهران

اطلاعات تماس

شمارۀ تماس: 02333465664داخلی32

نشانی: سمنان بلوار 17شهریور خیابان مالک اشتر پردیس خواهران سمنان(فرزانگان)

دانشکده: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه زیست شناسی پردیس فرزانگان خواهران به عنوان نخستین آزمایشگاه پردیس فرزانگان خواهران در بهمن ماه 1394 با حضور جناب آقای دکتر دانایی فرماندار محترم وقت آغاز به کار نمود. این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات مناسب آماده خدمت دهی به اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و محققین در زمینه های مختلف میباشد.

تعرفه های آزمایشگاه زیست شناسی پردیس فرزانگان خواهران

توجه: تعرفه های زیر تقریبی بوده و پس از ثبت سفارش هزینه آزمایش شما توسط کارشناس محاسبه خواهد شد.

ردیف تعرفه (تومان) سفارش

تجهیزات