آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان

آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان

اطلاعات تماس

شمارۀ تماس: 02333465664داخلی32

نشانی: سمنان بلوار 17شهریور خیابان مالک اشتر دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)

آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان به عنوان نخستین آزمایشگاه دانشگاه فرزانگان در بهمن ماه 1394 با حضور جناب آقای دکتر دانایی فرماندار محترم وقت آغاز به کار نمود. این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات مناسب آماده خدمت دهی به اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و محققین در زمینه های مختلف میباشد.

تعرفه های آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان

توجه: تعرفه های زیر تقریبی بوده و پس از ثبت سفارش هزینه آزمایش شما توسط کارشناس محاسبه خواهد شد.

ردیف تعرفه (تومان) سفارش

تجهیزات